سیستم تصفیه آب استخرهای خانگی

تصفیه آب استخرهای شنا فرایندی برای کسب اطمینان از سالم بودن شرایط استخر است. تصفیه مناسب وضوح دیداری آب را حفظ می کند و همچنین از انتقال بیماری های عفونی و میکروب ها از طریق آب جلوگیری به عمل می آورد.

روش های مختلف تصفیه آب استخر

دو روش متمایز و جداگانه برای دفع کثیفی ها از آب یک استخر شنا به کار گرفته می شود. در روش اول سیستم رقیق سازی متوالی اجازه حذف زباله های ارگانیک را به صورت روزانه با استفاده از سبدهای غربال در داخل اسکیمر می دهد و فیلتر شنی و پمپ نیز مابقی زباله ها را از گردش آب جداسازی می کنند. ضد عفوی کننده ها معمولا به شکل اسید هیپوکلرو HCLO برای از بین بردن میکرو ارگانیسم های عفونی به کار می روند. در کنار این دو روش ، فعالیت صاحبان استخر در تمیز کردن استخر همچون استفاده از توری ها برای گرفتن زباله ها و پاک نمودن کناره های آن می تواند در تصفیه آب تاثیر گذار باشد.