قادر است بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودنی که غالبا ترکیبات مضر جانبی ایجاد نموده و طعم آب را تغییر می دهند، عمل ضدعفونی و گندزدایی را بطور کامل انجام دهد. مزایای دیگر دستگاههای ضدعفونی و گندزدایی UV نصب ساده، هزینه های عملیاتی پایین و حداقل فضای مورد نیاز  می باشد. روش UV برای ضدعفونی و گندزدایی مکانهای مسکونی، اداری و صنعتی مناسب میباشد. در طراحی دستگاههای ضدعفونی و گندزدایی UV میتوان  تغییرات قابل پیش بینی مانند جا و مکان نصب را  منظور نمود. آبهای زیر زمینی نیز بطور روزافزون عامل بیماریهای آبی ناشی از باکتری ها و ویروس ها- میکروبها میباشند که نور UV بطور آنی آنها را خنثی می نماید. در صورتی که آب ورودی دارای یون های فلزات سنگین و  یا کدورت بالا باشد این مواد اشعه را جذب کرده در نتیجه مانع کارکرد بهینه آن می شوند. در اینگونه موارد یک سیستم پیش تصفیه مانند فیلتر شنی ضروری می باشد.

این سیستم ها معمولا در خروجی دستگاه های اسمز معکوس (دستگاه RO) و بعد از تانک ذخیره نصب می شوند.