پکیج تزریق کلر

نام محصول : کلرزن   (Gaseous Chlorinator – Fluid Chlorinator)

انواع کلرزن و سیستم کلرزنی: کلرزن گازی – کلرزن مایع– دوزینگ پمپ-پمپ تزریق-پکیج کلرزنی

تعریف کلرزن : دستگاه کلرزن ( سیستم ضد عفونی آب توسط تزریق کلر )  بعنوان  فرآیند گندزدایی آب در مخازن آب و استخر ها و حوضچه ها  و افزایش طول عمر غشاهای پلی آمید (ممبران ) و حذف آلودگی های میکروبی و حذف میکروارگانیسم های موجود در آب از قبیل باکتری ها و جلبک ها  مورد استفاده قرار می گیرد .محصولات کلرزنی ( هیپوکلرید سدیم/ کلسیم )   شرکت مهندسی فرا آب بعنوان سازنده و تولید کننده سیستم های کلرزنی (کلرزن پودری ) به منظور میکروب زدایی آب خام و ضد عفونی آب های میکروبی ، گندزدایی آب چاه ، حذف جلبک ها ، باکتری های پاتوژن و کلیفرم آب و هر نوع آلودگی موجود در آب و با دستگاه تزریق  کلر و یا تزریق هر نوع ماده شیمیایی اسیدی و قلیایی بر اساس نوع کاربری آن در حالت تزریق مایع و گازی عرضه می گردد.