هوزینگ

هوزینگ تصفیه آب ، یک محفظه است که فیلترهای آب در آن قرار داده می شوند . انواع مختلف جهت کارایی های مختلف موجود است.

هوزینگ  فیلتر(  filter housing ) یا محفظه فیلتر ، یکی  از بخش های مهم در دستگاه های تصفیه آب است.

در دستگاههای تصفیه  آب، به محفظه نگهدارنده فیلترها ، هوزینگ گفته می شود .اصولا فیلترهای پیش تصفیه درون این هوزینگ ها قرار میگیرند.

هوزینگ همان محفظه فیلتر است .که برای نگهداری فیلتر تصفیه آب طراحی شده است. هر هوزینگ معمولا دارای یک ورودی و یک خروجی است . که این مسیر بر روی هد هوزینگ مشخص شده است. هوزینگ به شکلی طراحی می شود که آب از بخش ورودی به اطراف فیلتر تصفیه آب ریخته شود. آب پس از عبور از فیلتر ، از بخش وسط خارج شده است .  از طریق خروجی هد هوزینگ به سمت بیرون هدایت می شود.

 هر هوزینگ فیلتر تصفیه آب استاندارد از دو قسمت اصلی تشکیل شده است

  •  بدنه هوزینگ یا محفظه
  •  درپوش (هد)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!