دستگاه RO اسمز معکوس

یکی از روش های گسترده جدا سازی است که کاربرد های مختلفی دارد.شیرین سازی آب های شور و آب دریا،جداسازی مواد آلی و سمی از پساب های صنعتی چند مورد مهم استفاده از این تکنولوژی می باشد.این دستگاه قادر است از آب های سطحی ، آب چاه و آب دریا که دارای املاح و نمک های فراوان هستند آب شیرین (بدون یون) استحصال نماید.

موارد استفاده آب شیرین کن:آب آشامیدنی ، کشاورزی و گلخانه(در مناطقی که آب شور دارند)،دارو سازی،لوازم بهداشتی آرایشی،کارخانجات کاغذسازی،رنگ سازی،پتروشیمی و نساجی،دام و طیور،دیالیز،بازیافت پساب های صنعتی،نیروگاه های برق،تولید آب مقطر و …

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!