دستگاه آبگیری لجن فاضلاب به روش اسکروپرس

روش کاردستگاه لجن خشک کن:

بدین منظور معمولا از روش تغلیظ و آبگیری لجن استفاده می شود. آماده سازی یا اصلاح کیفیت شیمیایی لجن در واقع فرایندی فیزیکی-شیمیایی است که موجب تسهیل حذف آب و بازیافت مواد جامد لجن می شود. در اغلب موارد به منظور آماده سازی لجن از مواد شیمیایی معدنی – آلومینیوم سولفات، سولفات آهن، کلرید آهن، اهک و سامانه های پلی الکرولیت آلی-کیتوسان،کربوکسی متیل سلولزو … استفاده می شود.

لجن 

در یک فرایند تصفیه فاضلاب، لجن حاصل از تصفیه معمولا حاوی مواد آلی ، پاتوژن ها و بیش از ۹۵ درصد آب است. سیستم های فرآوری و دفع لجن عمدتا شامل فرایندهای هضم برای حذف مواد آلی و پاتوژنها و تغلیظ و آبگیری برای کاهش حجم لجن و دفع آب اضافی هستند.

بسترهای های خشک کننده و لاگونها علاوه بر مشکلات ناشی از ایجاد بوی متعفن زیاد، نیاز به فضای بسیار زیاد جهت عملیات آبگیری می باشند. خشک کن های حرارتی نیز مصرف انرژی بسیار بالایی دارند و از نظر هزینه های عملیاتی بهینه نمی باشند .

علاوه بر این کنترل آلودگی زیست محیطی ناشی از گازهای خروجی نیز از معضلات استفاده از این سیستم ها می باشد.