به نام آفریننده آب و خاک

شرکت آویژه پالایش البرز در سال ۱۳۹۰با تکیه بر سوابق و تجارب بیش از یک دهه مدیران و کارشناسان خود
در صنعت آب و فاضلاب شروع به کار نموده و همواره با استفاده از دانش روز و بر پایه خدمات و محصولات
نوین روز دنیا را با امکان بومی سازی عرضه در برنامه های خود قرار داده است.
در همین راستا این شرکت علاوه بر اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه موفق تصفیه آب و فاضلاب در سطح استان و
کشور ، موفق به اخذ تأییدیه های استاندارد ملی ساخت ، پروانه فنی و مهندسی و … همچنین جزو شرکت
های دانش بنیان قرار گرفت. برخی از پروژه های تصفیه آب و پساب اخیر این شرکت به شرح زیر به استحضار
جنابعالی می رسد :

پروژه های تصفیه آب:

شرح خدمات

محل اجرا

نام خریدار

حوزه فعالیت

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت ۳۶۰۰ مترمکعب

در شبانه روز

 

اصفهان-مبارکه

شرکت پلی

اکریل ایران

شرکت پلی اکریل

ایران

طراحی و ساخت دوسیستم SWRO به ظرفیت۱۲۰۰

مترمکعب در شبانه روز جهت تامین آب شرب منطقه

هرمزگان _ بندرعباس

آبفای روستای

بستک

 

 

 

 

 

تامین آب شرب

طراحی ، اصالح و افزایش ظرفیت سیستم RO موجود به ظرفیت۳۰۰ مترمکعب در شبانه روز

 

اصفهان

پرستیژ لند ایران (سیتی

سنتر)

طراحی و ساخت سیستم EXCH&RO ION به ظرفیت

۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز

خوزستان

بیمارستان

طالقانی آبادان

طراحی ، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب شرب روستای کوهپایه استان کرمان از رودخانه وامق آباد به ظرفیت ۴۳۲

متر مکعب در شبانه روز (در دست احداث)

 

کرمان-کوهپایه

شرکت آب و فاضلاب استان

کرمان

طراحی و ساخت دوسیستم RO به ظرفیت۷۵۰ مترمکعب

در شبانه روز

یزد

الیاف گستر

یزد

 

صنایع نساجی و رنگرزی

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۷۵ مترمکعب در

شبانه روزآب مقطر

اصفهان_صفه

نساجی

تجارت

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰۰ مترمکعب در

شبانه روز

کاشان_آران و بیدگل

نساجی

آسایش کاشان

 

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۴۰۰ مترمکعب در

شبانه روز

بروجن

ظریف مصور

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۱۵۰ مترمکعب در

شبانه روز

بروجن

ظریف مصور

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۶۰ مترمکعب در

شبانه روز

بروجن

ظریف مصور

طراحی و ساخت سیستم &UF RO به ظرفیت ۵۰۰

مترمکعب جهت استفاده مجدد از پساب با ریکاوری ۸۵

اصفهان_محمود آباد

شرکت ایران

نوبافت

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۱۰۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان _ محمودآباد

شرکت

سپاهان لایه

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز

 

اصفهان

کارخانه

توسعه ایران نوبافت

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۱۵۰ مترمکعب در شبانه روز

 

مورچه خورت

چاپ و تکمیل فرم تراش

آسیا

طراحی و ساخت سیستم RO Double به ظرفیت۲۰۰

مترمکعب در شبانه روز

نجف آباد

شرکت نیکو

نساج

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۶۰۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان

شرکت سپید

نخ

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان – مبارکه

آمود سازان

ASP

 

 

 

 

صنایع شیمیایی

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۲۵۰ مترمکعب در

شبانه روز

شهرضا

آذر شیمی

سپاهان

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۷۵ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان_ مورچه خورت

شرکت پاکرود

(راگا)

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان

رزپلیمر

طراحی و ساخت فیلتر شنی جهت تصفیه آب کولینگ به

ظرفیت۴۰ مترمکعب در ساعت

اصفهان_ مبارکه

صبا فولاد

منظومه

 

 

صنایع فولاد و فلز

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۷۵ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان_مبارکه

شرکت تعاونی

فولاد مبارکه

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۷۵ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان_اصفهان

صنایع فولاد

کیمیا

 

طراحی و ساخت ۴ عدد پکیج اتوماتیک تزریق مواد شیمیایی

 

آذربایجان

فولاد آذربایجان

(خاتم االنبیاء)

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان _ باغ ابریشم

شرکت داراکا

 

 

 

 

 

 

صنایع لوله و اتصالات

طراحی و ساخت سیستم هشت دستگاه RO

اصفهان_مورچه خورت

گروه صنعتی

گیتی پسند

طراحی و ساخت دو سیستم RO به روش دبل به

ظرفیت۷۵ مترمکعب در شبانه روز

اصفهان _کوهپایه

لوله و پروفیل

سپاهان

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۷۵ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان _ شهرضا

شرکت PVC

مانا

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۲۵ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان

شرکت اینگل

اتصال

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۱۰۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان

توسن صنعت

آپادانا

طراحی و ساخت سیستم DOUBLE RO به ظرفیت۵۰

مترمکعب در شبانه روز

اصفهان-نجف آباد

داروسازی

سینا فراور

 

 

 

صنایع دارو

طراحی و ساخت سیستم RO & Mixbed به ظرفیت۱۰۰

مترمکعب در شبانه روز جهت مصارف دارویی(آب مقطر)

ایران – اصفهان

شرکت

داروسازی رها

طراحی و ساخت سیستم DOUBLE RO به ظرفیت۲۰

مترمکعب در شبانه روز

یزد

کارخانه دارو

سازی یزد

طراحی و ساخت دو سیستم ROهر کدام به ظرفیت۱۵۰

مترمکعب در شبانه روز

اصفهان _ مرق

دامداری

افیونی

 

 

 

 

 

صنایع دام و طیور

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۷۵ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان _ مرق

دامداری

حیدری زاده

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۳۰ مترمکعب در شبانه روز

 

اصفهان_شهرضا

شرکت

خوراک دام کابیله

طراحی و ساخت سیستم سه دستگاه RO به ظرفیت۹۰۰

مترمکعب در شبانه روز

اصفهان

کشت و دام

فکا

 

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰ مترمکعب در شبانه روز

 

تهران_فرودگاه

 

یسنامهر

 

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۷۰۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان_ اصفهان

آرد آذین

 

 

 

 

صنایع غذایی

طراحی و ساخت سیستم &UF RO به ظرفیت ۵

مترمکعب جهت تولید آب پروسس

اصفهان_شهرضا

شرکت صنایع

غذایی آشینه

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب در

شبانه روز

فارس-شیراز

شرکت صنایع

غذایی دادفر

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان

شرکت تانیس

طراحی و اصالح سیستم RO موجود به ظرفیت۷۰۰

مترمکعب در شبانه روز

اصفهان_ اصفهان

کشت و

صنعت نفیس

 

 

 

 

 

صنایع کشاورزی و گلخانه

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۷۵ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان _ بادرود

شرکت کشت

وصنعت هدف

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۲۵ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان_پیربکران

گلخانه

اصفهان رز

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۲۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان

شرکت محیط

بیدکان

طراحی و ساخت سیستم سه دستگاه RO به ظرفیت۳۰۰

مترمکعب در شبانه روز

اصفهان

شرکت مهاب

قطره

طراحی و ساخت سیستم UF به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب جهت تولید بسته بندی آب معدنی

 

ایران – شهرکرد

آب معدنی

زاگرس بختیاری

 

 

صنایع آب معدنی و آشامیدنی

طراحی و ساخت سیستم UF به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب جهت تولید بسته بندی آب معدنی

 

ایران – شهرکرد

آب معدنی

دوآب صمصامی

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۳۰ مترمکعب

لرستان_بروجرد

سیم الکی

مرکزی

 

 

صنایع الکترونیک

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان

شرکت ثمین

سیم

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۳۰ مترمکعب در

شبانه روز

کرمان_بم

سردخانه

ثمین

صنایع سردخانه

طراحی و ساخت سیستم RO

اصفهان

شرکت

سردخانه کاله

 

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰ مترمکعب در

شبانه روز

شهرک صنعتی جی

کارخانه شیر

جی کوثر

 

 

صنایع لبنی

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۷۰۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان

شرکت شیر

پگاه اصفهان

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰ مترمکعب در

شبانه روز

شهرک صنعتی جی

فرش ستاره

ملت

 

 

صنایع فرش

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت۵۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان -کاشان

شرکت فرش

نادیا

اصالح و بازسازی پکیج RO به ظرفیت ۲۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز

 

اصفهان

شرکت پتروشیمی

صنایع نفت، پالایشگاه و

پتروشیمی

طراحی و ساخت سیستم RO SW&BW( )به ظرفیت

۳۰۰ مترمکعب در شبانه روز

اصفهان

شرکت کاشی

مرجان

صنایع کاشی و

سرامیک

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت ۳۰ مترمکعب در

شبانه روز

اصفهان

شرکت مپنا

گروه صنعتی مپنا

طراحی و ساخت سیستم RO به ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در

شبانه روز

 

اصفهان-مبارکه

شرکت چینی

زرین

صنایع چینی و

ظروف

پروژه های تصفیه پساب:

شرح خدمات

محل اجرا

نام خریدار

حوزه فعالیت

طراحی ، ساخت تصفیه خانه پساب شهری تودشک به ظرفیت دو مدول ۴۰۰ متر مکعب در روز شرکت آب و

فاضلاب استان اصفهان

 

اصفهان-تودشک

شرکت آب و فاضلاب استان

اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاضلاب بهداشتی

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه فاضلاب شهرک حاج میزایی

(انرژی هسته ای اصفهان ) به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز IFAS( ) در دست احداث

 

اصفهان

انرژی هسته ای اصفهان

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب

خاکستری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به ظرفیت ۲۶۰ متر مکعب در شبانه روز

 

اصفهان

شرکت آب و

فاضلاب استان اصفهان

ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (بیمارستان شهید مدرس نجف آباد) به ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز و بازیافت آب جهت

استفاده فضای سبز

 

 

اصفهان-نجف آباد

 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب

بیمارستان باغ ملک به ظرفیت ۱۱۰ متر مکعب در شبانه روز

 

خوزستان-اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سوانح سوختگی اهواز به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب

در شبانه روز

 

خوزستان-اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نی ریز فارس به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در

شبانه روز

 

فارس-شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

طراحی پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان

الر به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز

فارس-لارستان

دانشگاه علوم

پزشکی لار

اجرای لوله کشی ها و نصب دیفیوزر های هوادهی تصفیه خانه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ( لنجان) به

ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز

 

اصفهان-لنجان

شرکت آب و فاضلاب استان

اصفهان

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز (بیمارستان مصیری) به ظرفیت

۷۰ متر مکعب در شبانه روز

 

فارس-شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب

بیمارستان شهید رجایی به ظرفیت ۸۰ متر مکعب در شبانه روز

 

اصفهان

بنیاد شهید و ایثارگران

 

طراحی و ساخت تصفیه خانه بتنی پساب پالایشگاه فراوری

غلات گلشهد به ظرفیت ۵۰ متر مکعب در شبانه روز

اصفهان

پالایشگاه فراوری

غلات گلشهد

طراحی ، ساخت پکیج های تزریق ، تابلو برق و اتوماسیون و

واحدهای فلوکوالسیون و کواکولاسیون تصفیه خانه تکمیلی نیروگاه برق شهید عباسپور اصفهان

 

اصفهان

نیروگاه برق شهید

عباسپور – شرکت صا ایران

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب

مجتمع رفاهی اداره راه ساری به ظرفیت ۴۰ متر مکعب در شبانه روز

 

مازندران-ساری

 

اداره راه ساری

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان زیتون

اهواز

خوزستان-اهواز

دانشگاه علوم

پزشکی اهواز

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه آب خاکستری آب و فاضلاب منطقه ۵ اصفهان

 

اصفهان

شرکت آب و فاضلاب استان

اصفهان

طراحی ، ساخت سه دستگاه فیلتر شنی قطر ۴۰/۲ شرکت

پیشتازان بردین بابت پساب پروژه بازیافت شهرک صنعتی رنگسازان

 

اصفهان-شهرضا

شرکت پیشتازان بردین

 

 

 

 

 

 

 

بازیافت

طراحی ، ساخت تصفیه خانه فاضلاب شرکت کوثر نوش به ظرفیت ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز(بازیافت و استفاده

مجدد از فاضلاب تصفیه شده RO&UF

 

اصفهان-علویجه

 

شرکت کوثرنوش

طراحی ، ساخت تصفیه خانه فاضلاب شرکت سلولز پوشش

سپاهان به ظرفیت ۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز(بازیافت و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده

 

اصفهان

شرکت سلولز پوشش سپاهان

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه پساب دانشگاه صنعتی اصفهان (پژوهشکده فناوری های نوین ) به ظرفیت ۲۴۰ متر مکعب در شبانه روز و بازیافت آب جهت

استفاده مجدد

 

 

اصفهان

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

طراحی ، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب شرب روستای کوهپایه استان کرمان از رودخانه وامق آباد به ظرفیت ۴۳۲

متر مکعب در شبانه روز (در دست احداث)

 

کرمان-کوهپایه

شرکت آب و فاضلاب استان

کرمان

 

آب آشامیدنی

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه هوا به

روش برج جذب اسکرابر پلی اتیلن جهت حذف بخارات اسید

اصفهان- محمود آباد

شرکت رعد

تصفیه هوا

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب به روش BACH شرکت فراور پونه نقش جهان به ظرفیت ۱۰

متر مکعب در شبانه روز

 

اصفهان-نجف آباد

شرکت فراور پونه نقش جهان

 

صنایع دارو

ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب شرکت کشت و دام قیام به ظرفیت ۷۰۰ متر مکعب در شبانه روز وبازیافت آب جهت استفاده مجدد در

واحد علویجه اصفهان

 

 

اصفهان-علویجه

 

 

شرکت دامداری قیام

 

 

 

 

 

 

 

صنایع دام و طیور

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب

شرکت کشت و دام ایوان به ظرفیت ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز وبازیافت آب جهت استفاده مجدد

 

ایلام

شرکت کشت و دام ایوان

طراحی ، ساخت پکیج های تزریق ، تابلو برق و اتوماسیون و واحدهای فلوکولاسیون و کواکولاسیون تصفیه خانه فاضلاب

دامداری رحمت آباد

 

اصفهان-نطنز

 

شرکت فجر اصفهان

طراحی و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه خرم آباد

شهرستان الشتر

لرستان – الشتر

کشتارگاه خرم آباد

اصالح ، طراحی و نظارت و راه اندازی واحد پساب شرکت

خوش طعم اصفهان به ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب .

اصفهان

شرکت خوش طعم

 

 

 

صنایع غذایی

طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب

شرکت صنایع غذایی دادفر شیراز به ظرفیت ۲۵۰ متر مکعب در شبانه روز جهت استفاده مجدد از پساب

 

شیراز

شرکت صنایع غذایی دادفر شیراز

طراحی مجدد و بهینه سازی تصفیه خانه شرکت فراورده

های گوشتی تانیس به ظرفیت ۸۰ متر مکعب در شبانه روز

اصفهان-نجف آباد

شرکت فراورده های

گوشتی تانیس

طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت نساجی حجاب شهرکرد به ظرفیت ۱۵۰۰

متر مکعب در شبانه روز و بازیافت آب

 

چهارمحال-شهرکرد

شرکت نساجی حجاب

 

 

 

 

 

 

 

صنایع نساجی و رنگرزی

طراحی ، نظارت و راه اندازی واحد پساب کارخانه رنگرزی ایران نوبافت با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در روز جهت استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در واحد تولیدی شامل تصفیه به

روشهای هوازی ، شیمیایی ، فیلترهای شنی ، الترا

فیلتراسیون UF ، کربن اکتیو و اسمزمعکوس

 

 

اصفهان-دولت آباد

 

 

شرکت ایران نوبافت

طراحی ، نظارت و راه اندازی واحد پساب شرکت نیل بافت

به ظرفیت ۲۵۰ متر مکعب در روز

اصفهان-نجف آباد

شرکت نیل بافت

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی پکیج پورتابل تصفیه پساب به روش انعقاد شیمیایی به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب

در شبانه روز جهت کارخانه نساجی فرم تراش آسیا

 

اصفهان-مورچه خورت

کارخانه نساجی تحویلیان

طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت تندیس کاشان به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب

در شبانه روز

 

اصفهان-کاشان

شرکت تندیس کاشان

 

طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب

صنعتی شرکت رنگرزی از جنس فایبر گالس

اصفهان-مورچه خورت

شرکت رنگین

پوشش سپاهان

طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب

صنعتی شرکت دوستان کویر کاشان به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز و بازیافت آب

 

اصفهان-کاشان

 

شرکت دوستان کویر

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی پکیج پورتابل تصفیه پساب به روش MBBR به ظرفیت ۵۰ متر مکعب در شبانه

روز جهت کارخانه نساجی تجارت اصفهان

 

اصفهان

کارخانه نساجی تجارت

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب شرکت تابریسان کاشان به ظرفیت ۲۰ متر مکعب در شبانه

روز

 

اصفهان-کاشان

شرکت تابریسان کاشان

طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت ورق خودرو به ظرفیت ۴۸۰ متر مکعب در

شبانه روز

 

چهارمحال

 

شرکت ورق خودرو

 

 

 

صنایع فولاد و فلز

طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب

شرکت صبا فوالد زاگرس به ظرفیت ۲۵۰ متر مکعب در شبانه روز

 

چهارمحال-شهرکرد

شرکت صبا فولاد زاگرس

پکیج تهیه و تزریق کود شیمیایی شرکت مهاب قطره

اصفهان

شرکت مهاب قطره

صنایع کشاورزی

طراحی سیستم بازیافت فاضلاب به ظرفیت ۱۷۰۰ متر مکعب در روز- طراحی و ساخت ۲ عدد مخزن فیلتر کربنی

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

 

اصفهان

شرکت شیر

پاستوریزه پگاه اصفهان

 

صنایع لبنی

طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی شرکت نورد لوله و پروفیل سپاهان به

ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در شبانه روز

 

اصفهان

شرکت نورد لوله و پروفیل سپاهان

صنایع لوله و اتصالات