گواهی نامه و مجوز ها

photo1624788574
photo1624788579
photo1624788570
گواهی-صلاحیت-پیمانکاری
گواهی-دوره-کارت-بازرگانی
photo1624788644(1)
photo1624788568
photo1624788562
Image-96
Image-82
index
photo1624788565
photo1624788574 photo1624788579 photo1624788570 گواهی-صلاحیت-پیمانکاری گواهی-دوره-کارت-بازرگانی photo1624788644(1) photo1624788568 photo1624788562 Image-96 Image-82 index photo1624788565

رزمه

به نام آفریننده آب و خاک

برخی از پروژه های تصفیه آب و پساب اخیر این شرکت به شرح زیر به استحضار جنابعالی می رسد :

 

نام خريدار

محل اجراي پروژه

تاريخ

شرح خدمات

آبفای روستای بستک

ایران _ بندرعباس

1390

طراحي و ساخت دوسيستم SWRO به ظرفيت1200 مترمكعب در شبانه روز جهت تامین آب شرب منطقه

الیاف گستر یزد

یزد

1395

طراحي و ساخت دوسيستم  RO به ظرفيت750 مترمكعب در شبانه روز

نساجی تجارت

اصفهان_صفه

1394

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت75 مترمكعب در شبانه روزآب مقطر

آمود سازان ASP

اصفهان – مبارکه

1394

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

صبا فولاد منظومه

اصفهان_ مبارکه

1394

طراحي و ساخت فیلتر شنی جهت تصفیه آب کولینگ به ظرفيت40 مترمكعب در ساعت

شرکت داراکا

اصفهان _ باغ ابریشم

1394

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

آتی قطعه سپاهان(گیتی پسند)

اصفهان_مورچه خورت

1394

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

آذر شیمی سپاهان

شهرضا

1393

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت250 مترمكعب در شبانه روز

داروسازی سینا فراور

اصفهان-نجف آباد

1393

طراحي و ساخت سيستم  DOUBLE RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

دامداری افیونی

اصفهان _ مرق

1393

طراحي و ساخت دو سيستم  ROهر کدام  به ظرفيت150 مترمكعب در شبانه روز

دامداری حیدری زاده

اصفهان _ مرق

1393

طراحي و ساخت  سيستم  RO به ظرفيت75 مترمكعب در شبانه روز

نساجی آسایش کاشان

کاشان_آران و بیدگل

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت500 مترمكعب در شبانه روز

ظریف مصور

بروجن

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت400 مترمكعب در شبانه روز

ظریف مصور

بروجن

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت150 مترمكعب در شبانه روز

ظریف مصور

بروجن

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت60 مترمكعب در شبانه روز

گروه صنعتی گیتی پسند

اصفهان_مورچه خورت

1391

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت130 مترمكعب در شبانه روزبا ریکاوری 85 درصد

شرکت نیوپایپ(گیتی پسند)

اصفهان_مورچه خورت

1390

طراحي و ساخت سيستم  SWRO به ظرفيت100 مترمكعب در شبانه روز

کیمیا چسب (گیتی پسند)

اصفهان_مورچه خورت

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

کیمیا جاوید(گیتی پسند)

اصفهان _ مورچه خورت

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت100 مترمكعب در شبانه روز

آرد آذین

اصفهان_ اصفهان

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت700 مترمكعب در شبانه روز

کشت و صنعت نفیس

اصفهان_ اصفهان

1392

طراحي و اصلاح سيستم  RO موجود به ظرفيت700 مترمكعب در شبانه روز

شرکت پاکرود (راگا)

اصفهان_ مورچه خورت

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت75 مترمكعب در شبانه روز

شرکت تعاونی فولاد مبارکه

اصفهان_مبارکه

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت75 مترمكعب در شبانه روز

شرکت ایران نوبافت

اصفهان_محمود آباد

1392

طراحي و ساخت سيستم  UF& RO به ظرفيت 500 مترمكعب جهت استفاده مجدد از پساب با ریکاوری 85

شرکت کشت وصنعت هدف

اصفهان _ بادرود

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت75 مترمكعب در شبانه روز

گلخانه موحدی

اصفهان_ نجف آباد

1393

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت25مترمكعب در شبانه روز

شركت داروسازی رها

ايران – اصفهان

1391

طراحي و ساخت سيستم  & Mixbed  RO به ظرفيت100 مترمكعب در شبانه روز جهت مصارف دارويي(آب مقطر)

لوله و پروفیل سپاهان

اصفهان _کوهپایه

1392

طراحي و ساخت دو سيستم  RO به روش دبل به ظرفيت75 مترمكعب در شبانه روز

صنایع فولاد کیمیا

اصفهان_اصفهان

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت75 مترمكعب در شبانه روز

پردیس صنعت نقش جهان

اصفهان_اصفهان

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت75 مترمكعب در شبانه روز

شرکت PVC مانا

اصفهان _ شهرضا

1392

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت75 مترمكعب در شبانه روز

شرکت سپاهان لایه

اصفهان _ محمود

آباد

1391

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت100 مترمكعب در شبانه روز

آب معدنی زاگرس بختیاری

ايران – شهرکرد

1390

طراحي و ساخت سيستم  UF به ظرفيت 500 مترمكعب جهت تولید بسته بندی آب معدنی

آب معدنی دوآب صمصامی

ايران – شهرکرد

1390

طراحي و ساخت سيستم  UF به ظرفيت 500 مترمكعب جهت تولید بسته بندی آب معدنی

شركت صنایع غدایی آشینه

اصفهان_شهرضا

1390

طراحي و ساخت سيستم  UF& RO به ظرفيت 5 مترمكعب جهت تولید آب پروسس

شرکت پرین آریایی

اصفهان -کاشان

1396

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

شرکت  فرش نادیا

اصفهان -کاشان

1396

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

سیم لاکی مرکزی

لرستان_بروجرد

1391

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت30 مترمكعب

یسنامهر

تهران_فرودگاه

1391

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

شرکت خوراک دام کابیله

اصفهان_شهرضا

1390

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت30 مترمكعب در شبانه روز

شرکت آویسا لوله جی

اصفهان_هرند

1390

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت30 مترمكعب در شبانه روز

شرکت نوآوران بسپار

اصفهان_مورچه خورت

1390

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت25 مترمكعب در شبانه روز

تربیت بدنی کرمان

کرمان_زرند

1390

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

سردخانه ثمین

کرمان_بم

1390

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت30 مترمكعب در شبانه روز

گلخانه اصفهان رز

اصفهان_پیربکران

1390

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت25 مترمكعب در شبانه روز

گلخانه رزمیرآقایی

اصفهان – پیربکران

1390

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت30 مترمكعب در شبانه روز

شرکت اینگل اتصال

اصفهان

1396

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت25 مترمكعب در شبانه روز

چاپ و تکمیل فرم تراش آسیا

مورچه خورت

1395

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت150 مترمكعب در شبانه روز

شرکت نساجی تکمیل نفیس

نجف آباد

1395

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت100 مترمكعب در شبانه روز

شرکت نساجی شهریاری

شهرک صنعتی جی

1395

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت100 مترمكعب در شبانه روز

پرستیژ لند ایران (سیتی سنتر)

اصفهان

1394

طراحي ، اصلاح و افزایش ظرفیت سيستم  RO موجود به ظرفيت300 مترمكعب در شبانه روز

شرکت الیاف پرسپولیس

دلیجان

1394

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت75 مترمكعب در شبانه روز

کارخانه شیر جی کوثر

شهرک صنعتی جی

1393

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

فرش ستاره ملت

شهرک صنعتی جی

1393

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت50 مترمكعب در شبانه روز

شرکت شیر پگاه اصفهان

اصفهان

1395

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت700 مترمكعب در شبانه روز

فولاد آذربایجان (خاتم الانبیاء)

آذربایجان

1395

طراحی و ساخت 4 عدد پکیج اتوماتیک تزریق مواد شیمیایی

کارخانه توسعه ایران نوبافت

اصفهان

1395

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت500 مترمكعب در شبانه روز

شرکت آبی فرایند پارتاک

اصفهان -علویجه

1396

طراحي و ساخت سيستم  RO&Mixbed به ظرفيت20 مترمكعب در شبانه روزآب مقطر

شرکت نیکو نساج

نجف آباد

1397

طراحي و ساخت سيستم  RO Double به ظرفيت200 مترمكعب در شبانه روز

سازمان قضایی نیروهای مسلح

اصفهان

1397

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفيت25 مترمكعب در شبانه روز

شرکت سابیربین الملل

اصفهان

1397

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفیت 100 مترمكعب در شبانه روز

شرکت مپنا

اصفهان

1397

طراحي و ساخت سيستم  RO به ظرفیت 30 مترمكعب در شبانه روز

شرکت آذین لوله

اصفهان

1398

RO

مجتمع مسکونی رزلند اصفهان

اصفهان

1398

RO و UF

کارخانه رنگرزی هلالی

اصفهان

1398

RO

کارخانه دارو سازی یزد

یزد

1398

RO

دستگاه تولید آب مقطر تیوا تجارت ماهان

اصفهان

1398

RO

شرکت محیط بیدکان

اصفهان

1398

RO

آب مقطر خرم آباد بهاروندی

لرستان

1398

RO

شرکت سپید نخ

اصفهان

1398

RO

شرکت نساجی تجارت

اصفهان

1399

RO

شرکت پتروشیمی

اصفهان

1399

اصلاح و بازسازی پکیج RO

اداره برق

کرمانشاه

1399

RO

کارخانه شوینده و ضد عفونی کننده گنو

بندر عباس

1399

RO

گلخانه کهنگ

اصفهان

1399

RO

شرکت ریسندگی نجف آباد 2

اصفهان

1399

RO

گلخانه رضایی

فارس

1399

RO

گلخانه اسماعیلی

اصفهان

1400

RO

گلخانه ضیایی

اصفهان

1400

RO

شرکت ریسندگی محمود آباد

اصفهان

1400

RO

شرکت ریسندگی یزد

یزد

1400

RO

کارخانه شوینده و ضد عفونی کننده شهرک رازی

شهرضا

1400

RO

گلخانه نقش جهان

اصفهان

1400

RO

شرکت ریسندگی نیکو نساج

اصفهان

1400

RO

شرکت مهاب قطره

اصفهان

1400

RO

کشت و دام فکا

اصفهان

1400

RO

رزپلیمر

اصفهان

1400

RO

توسن صنعت آپادانا

اصفهان

1400

RO

شرکت سردخانه کاله

اصفهان

1400

RO

 

  

پروژه های  تصفیه پساب :

 • طراحی ، نظارت و راه اندازی واحد پساب کارخانه رنگرزی ایران نوبافت با ظرفیت 500 مترمکعب در روز جهت استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در واحد تولیدی شامل تصفیه به روشهای هوازی ، شیمیایی ، فیلترهای شنی ، الترا فیلتراسیون UF ، کربن اکتیو و اسمزمعکوس .
 • اجرای طرح کنترل آلودگی هوای کارخانه اکریلیک شامل جمع آوری بخارات مواد اکریلونیتریل دی متیل فرم آمید و جذب و بازیابی آن
 • طراحی ، نظارت و راه اندازی واحد پساب شرکت نیل بافت به ظرفیت 250 متر مکعب در روز .
 • اصلاح ، طراحی و نظارت و راه اندازی واحد پساب شرکت خوش طعم اصفهان به ظرفیت 200 مترمکعب .
 • طراحی و ساخت واحد تصفیه فاضلاب شرکت کاشی نگار اصفهان .
 • طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب شرکت صنایع غذایی دادفر شیراز به ظرفیت 250 متر مکعب در شبانه روز جهت استفاده مجدد از پساب .
 • طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب شرکت رنگرزی دیباج به ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز ( پکیج پرتابل )
 • طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی شرکت نورد لوله و پروفیل سپاهان به ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی پکیج پورتابل تصفیه پساب به روش MBBR به ظرفیت 50 متر مکعب در شبانه روز جهت کارخانه نساجی تجارت اصفهان
 • طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی پکیج پورتابل تصفیه پساب به روش انعقاد شیمیایی به ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز جهت کارخانه نساجی فرم تراش آسیا
 • طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت نساجی حجاب شهرکرد به ظرفیت 1500 متر مکعب در شبانه روز و بازیافت آب
 • طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت دوستان کویر کاشان به ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز و بازیافت آب
 • طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت تندیس کاشان به ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت ورق خودرو به ظرفیت 480 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی و مشاوره سیستم تصفیه تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر جهت بازیافت و استفاده آب در فضای سبز به ظرفیت 8640 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی و اصلاح تصفیه خانه کارخانه چینی زرین با ظرفیت 350 متر مکعب در شبانه روز
 • ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (بیمارستان شهید مدرس نجف آباد) به ظرفیت 150 متر مکعب در شبانه روز و بازیافت آب جهت استفاده فضای سبز
 • طراحی ، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب شرب روستای کوهپایه استان کرمان از رودخانه وامق آباد به ظرفیت 432 متر مکعب در شبانه روز (در دست احداث)
 • طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه پساب دانشگاه صنعتی اصفهان (پژوهشکده فناوری های نوین ) به ظرفیت 240 متر مکعب در شبانه روز و بازیافت آب جهت استفاده مجدد
 • ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب شرکت کشت و دام قیام به ظرفیت 700 متر مکعب در شبانه روز وبازیافت آب جهت استفاده مجدد در واحد علویجه اصفهان
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب شرکت کشت و دام ایوان به ظرفیت 150 متر مکعب در شبانه روز وبازیافت آب جهت استفاده مجدد – ایلام
 • طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه هوا به روش برج جذب اسکرابر پلی اتیلن جهت حذف بخارات اسید
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب خاکستری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به ظرفیت 260 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان باغ ملک به ظرفیت 110 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سوانح سوختگی اهواز به ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید رجایی به ظرفیت 80 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی ، ساخت پکیج های تزریق ، تابلو برق و اتوماسیون و واحدهای فلوکولاسیون و کواکولاسیون تصفیه خانه فاضلاب دامداری رحمت آباد
 • طراحی ، ساخت پکیج کلرزن شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
 • طراحی و راه اندازی خط تولید شرکت هایپ شیمی
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب شهری تودشک شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب مجتمع رفاهی اداری راه ساری به ظرفیت 40 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان زیتون اهواز
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه آب خاکستری آب و فاضلاب منطقه 5 اصفهان
 • مخازن پکیج تصفیه بیمارستان امام حسین گلپایگان
 • پکیج های تزریق و تابلو برق و اتوماسیون سیستم تزریق پلی الکترولیت شرکت آردینه
 • طراحی ، ساخت پکیج های تزریق ، تابلو برق و اتوماسیون و واحدهای فلوکولاسیون و کواکولاسیون تصفیه خانه تکمیلی نیروگاه برق اصفهان
 • پکیج تهیه و تزریق کود شیمیایی شرکت مهاب قطره
 • طراحی و نظارت و ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت رنگرزی از جنس فایبر گلاس
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان نی ریز فارس به ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز (در دست اجرا)
 • طراحی ، ساخت سه دستگاه فیلتر شنی قطر 40/2 شرکت پیشتازان بردین بابت پساب پروژه بازیافت شهرک صنعتی رنگسازان
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان لار جدید به ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب بتنی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه فراوری غلات گلشهد به ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی ، ساخت 2 عدد مخزن فیلتر کربنی شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
 • طراحی و مشاوره تصفیه تکمیلی فاضلاب (آب خاکستری) شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب شرکت صبا فولاد زاگرس به ظرفیت 250 متر مکعب در شبانه روز
 • طراحی ، ساخت پکیج تصفیه پساب تصفیه خانه فاضلاب شرکت ایران نوبافت به ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز