آشغالگیر اولین واحدی است که در یک تصفیه‌خانه فاضلاب با آن مواجه می‌شویم. نقش این واحد جلوگیری از ورود مواد جامد جریان فاضلاب به واحدهای بعدی تصفیه‌خانه می‌باشد. چنانچه مواد درشت فاضلاب به واحدهای بعدی وارد شوند، ممکن است مشکلاتی را بوجود آورد.

عمده‌ترین این مشکلات عبارتند از :

الف- صدمه دیدن تجهیزات فرآیندهای بعدی

ب- کاهش بازدهی سیستم تصفیه

ج- ته نشین شدن در کانالها و آبراهه های مابین واحدها

چنانچه حذف مواد جامد در محدوده اندازه گسترده‌تری نیاز باشد، می توان آشغال‌گیرهای ریز را به جای آشغال‌گیر درشت و یا به دنبال آن استفاده نمود.

انواع آشغالگیر:

اصولاً بر حسب اندازه فضای باز، آشغالگیرها را به سه دسته درشت، ریز و میکرواسکرین  و برحسب نحوه عملکرد (تمیز کردن آشغالگیر) به دو دسته دستی و مکانیکی تقسیم‌بندی می شوند که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می‌شود.

آشغالگیر درشت:

این آشغالگیر دارای محدوده بازی با محدوده ۶ تا ۱۵۰ میلی‌متر می‌باشد. در یک تصفیه‌خانه فاضلاب استفاده از این نوع آشغالگیر سبب می­شود تا پمپ‌ها، شیرآلات، لوله‌ها و سایر تجهیزات از صدمه دیدن یا گرفته شدن توسط مواد درشت مصون بمانند.

بر اساس روش شستشو، این آشغالگیرها به دو نوع دستی و مکانیکی تقسیم بندی می‌شوند. آشغالگیرهای میله‌ای که به صورت دستی تمیز می‌شوند، در اغلب موارد به عنوان آشغالگیر رزرو درکانال کنار گذر آشغالگیری که به صورت مکانیکی تمیز می‌شوند، به کار می روند تا هنگامی‌که آشغال‌گیر مکانیکی در حال تعمیر شدن است و نیز هنگامی‌که در اثر قطع برق توانایی کارکردن ندارد، بتوان از آن استفاده نمود. در مناطقی که از این نوع آشغالگیر استفاده می‌گردد، طول این میله‌ها نباید از ۳ متر تجاوزکند تا فرد بتواند به راحتی آن را تمیزکند.

به منظور انبارکردن موقت آشغا‌لها و گرفتن آب آنها باید صفحه های فلزی مشبکی در بالای آشغالگیر تعبیه نمود. آشغالگیرهایی که به شیوه مکانیکی تمیز می‌شوند بیش از ۵۰ سال است که در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند. در بسیاری از طرح‌های جدید از مواد مقاوم در برابرخوردگی مانند فولاد زنگ نزن و پلاستیک‌ها برای آشغالگیراستفاده می‌شود. این آشغالگیرها به چهار دسته عمده زیر تقسیم بندی می‌شوند.

آشغالگیری با نیروی محرکه زنجیری:

دستگاه‌های مکانیکی که با زنجیر کار می‌کنند را، با توجه  به نحوه تمیزکردن آشغالگیر از  جلو یا عقب تقسیم بندی‌ می‌کنند. چنگال‌های تمیز کننده از جلو جدیدترند و بازده آنها از لحاظ نگهداری آشغال بیشتر است ولی ضعیف بوده و احتمال گرفتگی آنها توسط آشغالهای موجود در ته مجرا بیشتر است. به طوریکه این دستگاه برای شبکه‌های جمع­آوری ‌فاضلاب که به‌طور عمده از فاضلاب‌روهای بهداشتی تشکیل شده باشند، بکار می‌رود.

در سیستم تمیز کننده از عقب، میله‌ها و چنگال‌ها در برابر ضربه دیدن محافظت می‌شوند. اما در این نوع آشغال‌گیر احتمال حمل مواد جامد به پایین دست فاضلاب به خصوص بعد از این‌که تمیز کننده‌ها ساییده شوند، بیشتر است. میله‌های آشغالگیر تمیزکننده از عقب باید از بالا باز باشند تا چنگال‌ها بتوانند از میان آنها عبور کنند. اغلب آشغالگیرهایی که که با زنجیر کار می‌کنند، این عیب را دارند که چرخ زنجیرهایشان در آب مستغرق است، در نتیجه بهره‌برداری از آنها مشکل می‌شود به علاوه تنظیم زنجیرهای سنگین سخت‌ترشده و به منظور تعمیر قسمتهای غرقاب، مجراها را باید تخلیه نمود.

آشغالگیرهای میله ای رفت و برگشتی:

در این نوع آشغالگیر، چنگال به سمت کف آشغالگیر حرکت می‌کند، با میله‌ها درگیر می‌شود و آشغال‌ها را به سمت بالای آشغالگیر می‌آورد. مهم‌ترین مزیت آن دستگاه، این است که قسمت‌هایی از آن که به نگهداری و تعمیر نیاز دارند، بیرون از آب قرار دارند و می‌توان بدون تخلیه مجرا، آنها را بازرسی و تعمیرنمود. اصولاً دستگاه تمیز کننده از جلو-بازگردنده از جلو، انتقال ذره‌های جامد به پایین دست مجرا را به حداقل می‌رساند. این سیستم بر خلاف آشغالگیرهایی که با زنجیر تمیز می‌شوند فقط یک چنگال دارد، در نتیجه نمی‌تواند آشغالهای سنگین را از پشت آشغالگیرها، بخصوص در مجاری عمیق که به عمق دسترسی زیادی نیاز است، تخلیه نمایند.

فضای بالاسری لازم برای نصب این دستگاه کاربرد آن را در مواردی که هدف اصلاح و تعویض تجهیزات است محدود می‌کند.

آشغالگیرهای زنجیره ای:

در این نوع آشغالگیرها چنگالها به سبب وزن زنجیر به آشغالگیر تکیه می‌دهند. در این نوع آشغالگیر اگر چه فاقد بخش‌های غرقابی است، اما به فضای نسبتاً بزرگی برای نصب نیازمند است

آشغالگیرهای تسمه ای پیوسته‌:

این نوع آشغالگیر از طرح‌های جدیدی است که اخیراً در ایالات متحده کاربرد آن رواج پیدا کرده است و نیز فاقد اجزای مستغرق است. از آنجا که فاصله باز آشغال‌گیر بین ۵/۰ تا ۳۰ میلی‌متر متغیر است، این سیستم به همراه آشغال‌گیرهای درشت و ریز می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد.

آشغالگیر ریز:

فاصله باز این آشغالگیر کمتر از ۶ میلیمتر می‌باشد که نسبت به آشغاگیر درشت کاربرد کمتری دارد.

میکرو اسکرین :

این آشغالگیر برای حذف ذرات بسیار ریز پساب تصفیه شده در خروجی تصفیه خانه یا در مراحل فرآیندی به کار می‌رود و فاصله باز آن کمتر از ۵۰ میکرومتر می‌باشد